Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zadania placówki

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

  • diagnozowanie;
  • opiniowanie;
  • działalność terapeutyczną;
  • prowadzenie grup wsparcia;
  • prowadzenie mediacji;
  • interwencję kryzysową;
  • działalność profilaktyczną;
  • poradnictwo;
  • konsultacje;
  • działalność informacyjno-szkoleniową.