Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Informacja

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2020/2021 Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie z dnia 27 listopada 2020 roku, ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie, w zamian za dzień - 05 grudnia ( w wolną od pracy sobotę).

Autor: Dyrektor PPPP Renata Nastaj